Norvikudden

Wåhlin Arkitekter ansvarar som generalkonsult för projekteringsledning och utformning av samtliga byggnader i Stockholms nya godshamn på Norvikudden. I uppdraget ingår även utarbetning av ett gestaltningsprogram som ska omfatta alla delar av hamnen, från byggnader och järnväg till skyltning.

Se video om nya hamnen här!

FAKTA
Beställare: Stockholm Hamn AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Johan Johansson & Ann Tellgren
Medverkande: Sara Mendoza, Pål Tyllström & Anne Charlotte Alm Westerberg