MENY

GDPR

GDPR – Lagring av personuppgifter
Det är viktigt för oss på Wåhlin Arkitekter att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t ex namn, adress, telefonnummer samt e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Wåhlin Arkitekter AB, org nr 556491-1500, med adress Sveavägen 159, 113 46 Stockholm.

Anledning till att vi sparar dina personuppgifter
Dina uppgifter sparas för att fullgöra avtal och bevara de rättigheter och skyldigheter vi har enligt avtalet. Det gäller både kunder men även leverantörsavtal. Vi behöver dina uppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som erbjuds, identifiera dig som kund, hantera avtal, hantera fakturor och betalningar men även hantering av beställda varor och tjänster samt kommunicera via e-post. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlar bolaget
Vi behandlar endast personuppgifter i de fall det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Titel och uppgifter som du självmant och frivilligt uppger.

Tillgång till dina personuppgifter
Vi får tillgång till dina personuppgifter när du tillhandahåller oss dem direkt, anlitar oss som leverantör och skriver avtal, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter i de fall där behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer inte längre då att behandla dina personuppgifter under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Dina rättigheter
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du är kund hos oss eller på annat sätt då du önskar ha fortsatt kontakt med oss. Bokföringsmaterial sparas enligt lag i 7 år.
Wåhlin Arkitekter lämnar aldrig ut personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla förpliktelser enligt avtal eller lag.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t ex anser att de inte är korrekta. Det kan du göra genom att ringa 08-55779800.