MENY

Stenungsund

Till en markanvisningstävling i Stenungsund har vi tillsammans med Serneke och Concept Living tagit fram ett förslag på ett trygghetsboende för en frisk ålderdom med gemenskap och trygghet. Boendet består av ca 60 lägenheter som har en gemensam huvudentré och ett flertal gemensamma trädgårdar, terrasser och sällskapsrum. I kvarteret inryms även en restaurang och butiker i bottenvåningen. Stenungsunds kommun vill med utvecklingen av området skapa en ny centrumbebyggelse som Stenungsund hittills saknat.

Plats: Stenungsund
Beställare: Serneke Projektutveckling AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Ann Tellgren
Medverkande: Torbjörn Lundell, Nour Fansa