Åkersberga Bibliotek

Inredningen av Österåkers nya bibliotek blev ett följduppdrag till vårt uppdrag att tillsammans med Lund & Valentin Arkitekter rita förnyelse, ombyggnad och utökning av hela Åkersberga centrum. Det nya biblioteket är på 1600 kvm och innehåller –förutom den klassiska biblioteksdelen med offentlig del och kontor – en flexibel utställningslokal, ett scenrum för framträdanden och föreläsningar samt ett antal grupprum, forskningsrum och konferensrum. Den generösa entrén är utformad för multifunktionell verksamhet; här fi nns gradänger och sittplatser runt ett inomhustorg som går att använda för föreläsningar, utställningar, bok-exponering och mycket annat. I taket hänger – som en dekorativ del av undertaket – namnen på ca: 250 kända författare.

FAKTA
Beställare: Österåkers kommun
Byggår: 2010
Total storlek: ca 1640 m2
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin, Alessandro Cardinale
Handläggare: Pontus Öhman
Medverkande: Elisabetta Gabrielli