Åkersberga Centrum

Skärgårdskommunen Österåker har nu fått sin efterlängtade centrumutbyggnad. Åkersberga Centrum AB har nu utökat dagens 14000 kvadratmeter uthyrbar area till 27000 kvadratmeter shopping. 25 nya butiker har etablerats och ett nytt modernt och spännande bibliotek på ett övre plan invigdes 2011. (Se detta projekt under Offentligt)

Plats: Åkersberga
Beställare: Åkersberga Centrum AB
Färdigställdes: 2012
Storlek: 25.000 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Alessandro Cardinale och Jonas Högberg
Medverkande: Johanna Tessell, Pål Tyllström, Björn Bränngård och Kinga Sochor