Arlanda T4 – Ny affärsyta

Arlanda Terminal 4 byggdes efter rekordsnabb projektering för inrikesflyget i slutet av 80-talet. Sedan dessa har både de resandes köpbeteende och ägarens intäktsmodell ändrats vilket ökar trycket på nya affärsytor för butiker och restauranger. Ytan som förädlas i projektet hyste tidigare wc och servicediskar för SAS. Den nya funktionen som butiksyta innebar en förstoring av en tidigare affärsyta i ”piren”. För att synliggöra befintliga och nya verksamheter hade ett koncept, där pelare kläddes in och fasader flyttades in mot mitten, upprättats. Vår uppgift var att utveckla skissen till byggbar arkitektur. Projekteringen omfattade rumsindelning, inklädnader, kättingavskärmningar, undertak, ytskikt och kulörer.

FAKTA
Beställare: Swedavia
Total storlek: 600 kvm Bta
Färdigställt: 2012
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Torbjörn Lundell
Medverkande: Ann Tellgren, Elisabetta Gabrielli
Ljus: Ljusarkitektur
Koncept: Process Architects