Farsta Strand Garage

I Farsta planerar Stockholms Stad ett parkeringsgarage i tre plan för boende och besökare. Byggnaden byggs på en befintlig markparkering nära tunnelbana och pendeltåg. Parkeringsdäcket kläs in med en perforerad plåt som hålls upp av en limträstomme. Plåten ges olika grader av genomsläpplighet beroende på väderstreck och andra funktionskrav. Parkeringsdäcket är rektangulärt och den omslutande fasaden har en rombisk form för att ge plats åt trappor. Vid entréer öppnar sig fasaden helt.

Plats: Farsta Strand
Beställare: Stockholm Parkering
Byggår: Datum ej satt
Storlek:
Uppdragsansvarig:Per Wåhlin
Handläggande: Björn Bränngård
Medverkande: Nour Fansa