Filen

Ombyggnad av befintligt servicehus från 1983. Utredning av flera alternativ med olika verksamheter i huset, bl.a. vård- och omsorgsboende, LSS-boende, seniorlägenheter och studentbostäder, framtagande av programhandling till september 2013. Projektering av systemhandling och förfrågningsunderlag för LSS-boende samt vård- och omsorgsboende.

Beställare: Micasa Fastigheter AB
Omfattning: ca 100 lgh
Uppdragsansvarig: Johan Johansson/Per Wåhlin
Handläggande: Ann Tellgren
Medverkande: Marie Wall, Björn Bränngård
Påbörjat: November 2012. Färdigställs 2016