Graninge Stiftsgård

Längst norrut vid Baggensfjärden har Wåhlin Arkitekter i uppdrag att för Nacka kommun och Backastad Omsorg, allt i från första förstudie, upprätta detaljplaneunderlag och gestaltningsprogram för före detta Graninge Stiftsgård med omnejd. Anläggningen, från början bankdirektörssommarviste ritat av Ferdinand Boberg, inköptes på fyrtiotalet av Stockholms stift och fungerade fram till 2011 som stiftsgård. Projektet avser utveckla det kulturhistoriskt intressanta området för  vårdboende och seniorbostäder. Gestaltningsprogramet skall säkerställa hög gestaltningsmässig kvalitet i projektet och för framtiden tillvarata de höga kulturhistoriska värdena och förvalta det natursköna läget med den unika vyn ut över Baggensfjärden. En ny detaljplan vann laga kraft 2015 och projekteringen är nu påbörjad.

Plats:
Beställare: Backastad Silvergården AB
Storlek på området: ca 5 ha, 190 lgh
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Johanna Tessell
Påbörjat: Augusti 2013, pågående