Guldbröllopsminnet

Huvudbyggnaden på hamnvikshemmet i Nynäshamn/Guldbröllopsminnet uppfördes som en större privatvilla i slutet av 1800-talet. Villan skänktes 1897 till Oscar II och Sofia av Nassau i guldbröllopsgåva och har därefter fungerat som hem för tuberkulossjuka barn respektive hem för personer med missbruksproblem. Efter år av eftersatt underhåll var interiörerna mycket slitna. Dessutom var beredningsköket dåligt ur miljö-, arbetsmiljö-, tillgänglighets- och hälsosynpunkt. Åtgärderna som slutligen gjordes till huset innefattar nytt storkök, ny tillgänglig entré med lyftplatta, ny lastbrygga, nya tillgängliga wc, nya ytskikt och ytbehandlingar samt fasadåtgärder.

FAKTA

Beställare: Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Total storlek: 910 kvm Bta (byggnad 1, 2, 4)
Färdigställt: 2012
Uppdragsansvarig: Torbjörn Lundell
Handläggande: Ann Tellgren