Helsingborgs Hamn

Inbjuden tävling om utbyggand och modernisering av containerterminal i Helsingborgs hamn.

Tävlingsuppgiften var att utveckla Helsingborgs containerhamn till en modern och effektiv terminal med kapacitet att klara av marknadsutvecklingen under ett 20-årsperspektiv, samt att redovisa val av hanteringssystem i relation till förväntad volymutveckling. I förslaget låg tonvikten på effektivisering av containerhanteringen inom ett givet område mellan oljehamnen och kraftverket, så att upp till tre gånger så många TEU som idag ska kunna hanteras.

Plats: Helsingborg
Beställare:: WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers
Ansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Johan Johansson
Medverkande: Sara Mendoza
Projektet genomfördes: 2011-2012