Hötorgshallen

Vi fick uppdraget att genomföra en studie för en genomgripande kommersiell revitalisering. En bärande idé i vårt förslag var att lyfta upp delar av Hötorgshallen till gatunivå för att få en bättre annonsering utåt och för att knyta Hötorgets frukt- och blomsterhandel närmare hallens verksamheter. Verksamheter i entréplanet som har liten betydelse för helheten ges en annan placering. Entréer och skyltning förändras för att tydligt visa för kunderna vad som väntar i källarplanet. Rulltrappor och trappor ges tydligare placeringar och disponeringen av ytor och hyresnivåer ses över för att ge en bättre användning och anpassning till marknaden. En del i vårt förslag var också att utveckla Slöjdgatan till en levande citygata, helt i linje med ambitionen som Stockholm Stad har att skapa ett Stockholm i världsklass.

FAKTA
Beställare: Fastighetskontoret
Byggår: 2011
Total storlek: ca: 3000 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Jonas Högberg
Medverkande: Johanna Tessell