Husbåt Futura

Husbåtars planlösning är oftast statisk: ett övre plan med sjökontakt och ett undre plan med sovhytter. Futura 2 har tre plan. Genom att en del av planet i vattennivån höjs upp erhålls en öppen och varierad rumsvolym och en möjlighet att föra ner ljus till det plan som till stora delar ligger under vattenytan. På så vis har det översta planet, som bara rymmer ett sovrum, kunnat minska i yta till förmån för en spatiös terrass. Genom att förlägga terrassen på taket, har boytan kunnat bli stor trots begränsade yttermått. Den behändiga storleken gör det lätt för husbåten att smälta in som en naturlig del av en kajplats.

Plats:
Beställare: Aquavilla AB
Byggår: 2001
Total storlek: 120 kvm (1), 100 kvm (2)
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin