Jakobsbergs Centrum

20 år har gått sedan Per Wåhlin arbetade med utbyggnaden av Jakobsbergs centrum. Utbyggnaden av Jakobsbergs Centrum utfördes under åren 1990-94 och var ett av Stockholms största byggprojekt vid den tiden. Byggandet skedde under pågående kommers och med kvarboende hyresgäster. Centrum fick då ett hundratal butiker och ovanpå butikerna byggdes 108 lägenheter och ett större kontorshus. Nya helt överglasade gränder med relativt smala mått uppfördes. Gränderna gavs en tydlig gatukaraktär för att söka skapa en offentlig prägel. Mitt i köpcentrumet byggdes ett offentligt torg med en anslutande park utanför.

Plats: Jakobsberg
Byggår: 1993
Total storlek: 7000 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin