Kista Galleria

Gallerian byggdes ut från ca 22 000 kvm till ca 50 500 kvm uthyrbar yta. 70 butiker har blivit över 160, inklusive restaurangenheter, vilket gör Kista Galleria till Stockholms största inomhusgalleria och Sveriges största köpcentrumprojekt hittills. Centrumutveckling HK AB ansvarade för marknadsanalys, koncept och affärsidé, hyresgästmix, kommersiell projektledning, projektmarknadsföring, uthyrning, generell köpcentrumrådgivning, funktionsplanering samt kommersiell arkitektur och design. Ansvarig kommersiell chefsarkitekt för detta projekt hos Centrumutveckling var Per Wåhlin. Färdigprojektering genomfördes av Scheiwiller & Svensson Arkitektkontor AB.

Plats: Kista
Beställare: Länsförsäkringar och IBV för Centrumutveckling HK AB
Byggår: 1999-2002
Total storlek: 40.000 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin, Centrumutveckling HK AB