Kista One

AREIM erbjuder Systembolaget möjligheten att hyra lokaler i Kista One. Fastigheten är Färöarna 3 på Kistagången 26 kallad Kista One. Kista One uppfördes 1986 och genomgår för närvarande en totalrenovering. Syftet är att skapa moderna, funktionella kontor med en stark miljöprägel. Kista One är beläget vid Jan Stenbeckstorg, i direkt anslutning till Kista Gallerias A-entré. Torget utanför byggnaden trafikeras årligen av 3-4 miljoner passerande och utgör därmed Kistas mest dynamiska punkt. Läget förstärks ytterligare av Kista Gallerias pågående utbyggnad (klart till oktober 2009). Fastigheten genomgår en omfattande omvandling både interiört och exteriört och kommer att ha en standard i klass med nyproduktion. Fönsteröppningarna förstoras för att skapa bättre ljusinsläpp. Fasaden kommer att slammas så att byggnaden får ett modernt uttryck. Bildreferenserna på fasad och interiör visar hur detta blir. För att tillfredsställa dagens krav på klimat, komfort och miljö byts alla installationer ut. Att anpassa en befintlig byggnad till moderna krav är sannolikt den mest miljösmarta lösningen på hyresgästers lokalbehov.

Plats: Kista
Beställare: AREIM
Byggår: 2009
Total storlek: ca. 5.000 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin, Alessandro Cardinale