Kontorshus Jakobsberg

Ett effektivt och rationellt kontorshus mitt i Jakobsberg.

Plats: Jakobsberg
Beställare: Fabege/Skanska
Storlek: ca 6000 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Jadwiga Krupinska