Kullens Äldreboende

Uppdraget var att rita ett omvårdnadsboende för äldre med stora inslag av kvalificerat vårdarbete. Tomten, som delvis har stora nivåskillnader ligger i anslutning till vacker parkmiljö med hundraåriga ekar, och här finns även en befintlig vårdbyggnad som den nya anläggningen skall komplettera. Vi såg tidigt för oss en lång byggnad med olika avdelningar som klättrar utefter berget. Det föll sig då naturligt att gestalta byggnaden i tydligt uppdelade volymer, som radhus, där funktionerna i huvudsak finns på samma våning, men pga nivåskillnaden ändå ibland är åtskilda höjdmässigt vilket medförde vissa svårigheter som vi fick brottas med. Alla entréer och uteplatser har dock direkt anslutning till marknivå.

Beställare: Ekerö kommun
Total storlek: ca 1800 m2 varav 24 lägenheter
Färdigställande: 2011
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Jonas Högberg
Medverkande: Johanna Tessell