Kv Morkullan

Ombyggnation från vindsförråd i en bostadsrättsförening till femton stycken lägenheter. Lägenheterna varierar i storlek från 1ROK till 4ROK och stor vikt har lagts vid byggnadernas kulturhistoriska värden samt minimera påverkan på befintliga kulturmärkta trapphus. Till byggnadens yttre fasad tillkom större takkupor och terrasser som ersatte de befintliga mindre takfönster och takkupor som fanns där sedan tidigare. De tak som var synliga från Birger Jarlsgatan, Valhallavägen och Frejgatan hölls rena från synliga yttre förändringar med takfönster istället för kupor och indragna terrasser för att inte påverka de kulturhistoriska arvet i allt för stor utsträckning.

Plats: Stockholm
Beställare: BRF Morkullan
Byggår: 2019 –
Storlek: 1000 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande:Lotta Alm Westerberg