Kv Planeten

På uppdrag av Brf Planeten återskapade kontoret sju stycken lägenheter i delar av en sekelskiftesfastighet som under de senaste 30 åren använts som förskola. Krav på bevarande av tidstypiska detaljer samt krav på moderna funktioner resulterade i en vacker blandning mellan gammalt och nytt. Fokus genom hela projektet låg på material av hög kvalitet för att skapa en tidlös och exklusiv känsla. Efter en total ombyggnad och en intensiv byggperiod stod de sju lägenheterna invid Sabbatsberg i maj klara för en mycket lyckad försäljning.

Plats: Stockholm
Beställare: Brf Planeten 234
Yta: ca 500 kvm
Handläggande: Lotta Alm Westerberg
Medverkande: Ann Tellgren, Marie Wall