Kv Sjökalven, Stockholm

Två byggnader i Stockholms innerstad ska byggas om och till. Grundtanken med projektet är att integrera gammalt och nytt på ett sätt som gör att det ryms inom samma konceptuella ram. Vårt mål är att uppnå hög kvalitet i båda de befintliga och nya delarna genom ett effektivt utnyttjande av tillgänglig yta.

Uppdraget består av en påbyggnad och ombyggnad av två fastigheter på Jungfrugatan. Det ena gathuset utökas med ett våningsplan för att ge utrymme för 2-4 nya vindslägenheter och delar av gården bebyggs med tre till fyra nya lägenheter. En ny glasad hiss ökar tillgänglighetsnivån i ett av de gamla husen. En ny detaljplan har varit på samråd.

Plats: Stockholm
Beställare: Fastighetsägarna till resp. fastighet
Total storlek: Ett trettiotal lägenheter
Färdigställande: Detaljplan klar 2017
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Per Wåhlin