Kv Spelaren

Kvarteret Spelaren är ett helt kvarter omfattande 18 000 kvadratmeter i Ulriksdal, Solna. Kvarteret består av 90 lägenheter för särskilt boende, 25 stycken för trygghetsboende och 20 vanliga lägenheter.

Lägenheterna för vårdboendet vetter mot en park och har ljusa korridorer som ger ovanligt goda boendekvaliteter. I gatuplanet planeras drygt 2 000 kvadratmeter butiker och under detta ett stort garage. Målet har varit att skapa ett komplett kvarter i ett mycket bra kommunikationsläge där service och boende i olika former integreras. Kraven har varit ovanligt komplicerade vid utformningen av kvarteret med bullerproblem från stambanan, nedfart till en kraftverkstunnel, svåra terrängförhållanden och många olika verksamheter i en och samma byggnad.

Plats: Solna
Beställare: Peab
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Elisabetta Gabrielli, Maria Wögerbauer, Paula Idun
Under projektering: 2012-2020