Micasa Måltidsmiljö

Wåhlin arkitekter har på uppdrag av Micasa Fastigheter, i samarbete med hjälpmedelsinstitutet, tagit fram ett koncept för privat drivna restauranger i anslutning till Micasas vård- och omsorgsboenden. Restaurangerna är tänkta att vara öppna för allmänheten men samtidigt ta särskild hänsyn till de behov och svårigheter som äldre har. I utformningen av restaurangerna läggs tonvikten på att åstadkomma en god ljud- och ljusmiljö med gott om plats för hjälpmedel.

FAKTA
Beställare: Micasa Fastigheter
Projektår: 2012
Handläggande arkitekt: Ann Tellgren
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin