Mölnviks Handelsplats

Vårt uppdrag var att skapa en inbjudande inramning för det sydvästra hörnet av handelskvarteret samt en strategi för helheten på området. Konceptet för entrésidan är en glad välkomnande känsla med varma kulörer, material samt belysning. Fasaderna skapar ett livfullt uttryck genom att vara förskjutna i djupled och vinklade, överlappande i höjdled för att på ett abstrakt sätt härledas till traditionen av fiskenäring och friluftslivet i området. Entréerna är generösa och uppglasade för att skapa direkt kontakt med butikerna och vad de erbjuder. Ett sätt att förstärka denna funktion är att takljus vid entréns insida balanserar ljusmängden inne/ute så insidan av entrén känns ljus även dagtid. Butikernas baksida görs till en fond för infarten vilken kompletteras med information för resande på Värmdöleden från Stockholmshållet.

Plats: Värmdö
Beställare: Möller & Partner
Total storlek: 7.000 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande arkitekt: Pontus Öhman
Medverkande arkitekt: Alessandro Cardinale