Norvikudden – Kontoret

Wåhlin Arkitekter tog under senhösten 2016 och våren 2017 fram ett nytt koncept för huvudbyggnad CTN, kontorsbyggnaden. Den hade under projektets inledande fas, fram till 2013, varit en del av ett kombinerat verkstads-kontorskomplex. Den blev nu en fristående byggnad om fem plan, ett entréplan med central lobby, personalkök och matsal, vaktmästeri, tvätt, omklädning och tekniska utrymmen, där ovan tre kontorsplan, det första för Stockholm Hamnars egen verksamhet och det två båda där över för HPH, containerterminalens operatör, och överst ett våningsplan avsett för utställningar, events och konferenser. Vidare inrättades högst upp en takterrass varifrån man har en fantastisk utsikt över hamnen, Södra Mysingen och vidare ut mot öppen horisont genom Danziger gatt. Totalt ca 1775 kvm BTA.

Byggnaden, placerad centralt just vid infarten till hamnens olika terminaler, annonserar sig tydligt med sin svarta Alucobondfasad som täcks med sträckmetall på sockelvåningen och stora glaspartier med solavskärmningsvingar i Stockholms Hamnars accentkulörer rött och gult. Byggnaden är rent generellt lite mer representativ och påkostad än övriga mer tekniskt inriktade byggnader. Kontorsplanen är ljusa och luftiga. Rummen med arbetsplatser och mötesrummen ligger alla orienterade ut mot hamnplanen, ljuset och utblickarna mot havet, hygienutrymmen kontorsservice städutrymmen och förråd ligger samlade mot den mer slutna norrfasaden.

 

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Projekteringsledare: Froste Nylander
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Paula Idun, Luca Ginoulhiac, Audingas Sumskas