Norvikudden – SLV

Då Stockholm Norvik Hamn kommer att hantera import av livsmedel etableras en Gränskontrollstation för Statens Livsmedelsverk i den nya hamnen. Då livsmedel importeras tas prover av SLV, Livsmedelsverket, på försändelserna för att säkerställa att smitta eller på annat vis olämpliga livsmedel kommer in i landet. Försändelser öppnas, innehåll inspekteras och prover tas för undersökning i Gränsstationens egna undersökningslokaler, alternativt skickas i väg till analys i externa laboratorier. Byggnadens layout är uppdelad mellan inspektionsytorna där inkommande gods hanteras och där följaktligen kontaminerade produkter kan förekomma, och kontors- och personalutrymmen för hygien omklädning och paus. Byggande innehåller vidare utrymmen för teknik med fläkrutrymmen och undercentral. Hygienkraven i verksamheten är rigorösa för att eventuell smitta inte skall spridas vidare och följaktligen är lokalerna försedda med slussar mellan inlastningshallarna, inspektionsrummen och förvaringarna i kyl- och frys rum och övriga delar av Gränskontstationen. För att underlätta dockning av containers och för att bibehålla tjänligt inomhusklimat och samtidigt undvika nivåskillnader inomhus står byggnaden på en knapp meterhög sockel och lastkajerna har alla dockningshus och lyftbord. Byggnaden, som är ca 550 kvm BTA, är gestaltad med vårt i hamnen genomgående tema med svarta Parocfasader med sockelvåning täckt med mörk sträckmetall runda hörn och trapphustorn i det enda vinkelräta hörnet. Tornet används för annonsering av byggnadsnummer och verksamhet.

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Projekteringsledare: Froste Nylander
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Paula Idun, Luca Ginoulhiac, Audingas Sumskas