Norvikudden – Tullen

Tullvisitationen var den första byggnad som färdigställdes i Norvikshamnen. Likat övriga byggnader är den en hallbyggnad med svart metallfasad med rundade hörn och ett trapphustorn som en accent i det enda vinkelräta hörnet. Tullvisitationen betjänar så väl Norviks hamnens RoRo-terminal som container-terminal och är placerad vid utfarten från RoRo i nära anslutningen till hamnens containerhantering. Byggnaden innehåller, förutom tekniska utrymmen så som fläktrum, elrum och undercentral, ett flertal verksamhetsspecifika funktioner. Störst utrymme tar de två visitationshallarna för fordon. Den ena av två visitationshallar, dimensionerad för inomhusvisitation av lastbilar, är utrustad med lastkaj för visitation av containers, pallröntgenanläggning och inspektionsbrygga för okulär inspektion av lastbilars ovansida. Den andra visitationshallen, avsedd för personbilar och mindre fordon, är utrustad med fordonslyft och likt den större hallen ett flertal verkstadsfaciliteter för möjliggörande av inspektion av fordon. Utöver fordonsvisitationshallar innehåller byggnaden även vänthall och bagagevisitation för buss- och bilpassagerare, olika slag av visitations- och förhörsrum samt pausutrymmen för hundar och övrig tullpersonal. Byggnaden är ca 1200 kvm BTA stor.

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Projekteringsledare: Froste Nylander
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Paula Idun, Luca Ginoulhiac, Audingas Sumskas