Norvikudden – Verkstaden

I projektets första skede, fram till 2013, var verkstadsbyggnaden en del av ett kontorsverkstadskomplex men kom i andra fasen av projektet, från 2016, att bli en fristående byggnad. De totalt ca 1470 kvm BTA omfattar verkstadsfaciliteter med två serviceplatser med traverskran, en tvätthall, stora nog för fjorton meter höga straddle carriers, gränsletruckar – portarna in är arton meter höga, rum för hydrauloljor och skilda slag av smörjmedel, finelektiskverkstad, reservdelslager, sop- och returhantering för hela hamnen, verkstadskontor, personalutrymmen samt undercentral och fläktrum. Byggnaden är en imponerande anläggning med en högsta höjd är tjugofem meter. Likt övriga byggnader i Norvikshamnen, utom kontorsbyggnaden, byggs verkstaden som en hallbyggnad med Parocfasad på stålstomme. Parocen i sockelvåningen täcks med en skyddande och utbytbar sträckmetall som ger liv och djup åt fasaden.

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Projekteringsledare: Froste Nylander
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Paula Idun, Luca Ginoulhiac, Audingas Sumskas