Norvikudden

Wåhlin Arkitekter har ansvarat som generalkonsult för projekteringsledning och utformning av samtliga byggnader i Stockholms nya godshamn på Norvikudden. I uppdraget ingick även utarbetning av ett gestaltningsprogram som skulle omfatta alla delar av hamnen, från byggnader och järnväg till skyltning.

FAKTA
Beställare: Stockholms Hamnar AB
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin

Programskede:

Handläggande: Johan Johansson & Ann Tellgren
Medverkande: Sara Mendoza, Pål Tyllström & Anne Charlotte Alm Westerberg

Byggskede:

Projekteringsledare: Froste Nylander
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Paula Idun, Luca Ginoulhiac, Audingas Sumskas