Odenplan

Ett stort antal utredningar över befintliga lokaler och renoveringsprojekt för en stor fastighet på Odenplan

Plats: Stockholm
Beställare: Folksam
År: 2017-
Storlek:
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Medverkande: Nour Fansa, Audingas Sumskas, Paula Idun