P-Hus Kristineberg

Kvarteren kring Kristinebergs slott är en central del i Stockholms stadsutveckling av Nordvästra Kungsholmen. genom området skär Essingeleden, vilket medför begränsningar av vad man får bygga. Ambitionen med parkeringshuset är att utnyttja den centrala, men svåranvända marken/volymen under Essingeleden och samtidigt ska en tryggare och attraktivare stadsmiljö utmed denna del av Lindhagensgatan. Under själva leden läggs horisontella bjälklag i tre våningar. De förbinds via lutande parkeringsdäck(max 4%) under avfarts- och påkörningsramperna. Projektet är än så länge i detaljplaneskede.

Plats: Stockholm
Beställare: Stockholm Parkering
Byggår:
Storlek:ca 400 P-Platser
Uppdragsansvarig:Per Wåhlin
Handläggande: Björn Bränngård
Medverkande: Nour Fansa