P-Hus Råcksta

Den nuvarande infartsparkeringen i två plan byggs på med två plan till för att tillhandahålla boendeparkering för Vällingby Parkstad. I vårt förslag byggs den befintliga stommen på och det befintliga rampsystemet används och kompletteras. För att mjuka upp volymen har husets hörn rundats av och det nedersta planet lämnats öppet. Ambitionen är att åstadkomma detta med attraktiv färgsättning, god belysning, ljusgenomsläppliga fasadsystem, varma trapphus med god insyn och fullservice som laddstolpar för elbilar och tvättplatser mm. I samarbete med SL kommer fasaden och landskapet upp mot tunnelbanan att ljussättas och få utsmyckning med inslag av Cortenstål och klätterväxter. Tanken är att skapa en trivsam upplevelse både för resenärer och bilägare samt att undvika klottervänliga miljöer.

Plats:Råcksta
Beställare: Stockholms stads parkering AB
Färdigt: 2014-2015
Uppdragsansvarig: Pål Tyllström