Point Liljeholmen

Byggnaden är ett kontorskomplex, byggt mellan 1988 – 1991, på 58 000 kvadratmeter.  Komplexet har fyra huvudentréer med helt olika utseende. Utöver viss invändig ombyggnad samt tillbyggnad av en entré har vårt huvudsakliga uppdrag varit att ge de fyra entréerna, portalerna, ett tydligt sammanhållande uttryck samtidigt som byggnadens industriella karaktär behålls.

Plats:
Beställare: Genesta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Saana Rönkönharju
Medverkande: Ann Tellgren
Projektet genomfördes: 2013 – 2014
Ljus: Node ljusdesign