PWC Jakobsberg

PwC är Sveriges största revisionsfirma med kontor på 125 orter i Sverige. Kontoret i Jakobsberg expanderar och i en första etapp fick vi uppdraget att dels förtäta, inreda och utöka kontorsplanet med 6 arbetsplatser i landskap, och dels utforma inredningen för ett konferensrum och en lounge på annat plan. Vi arbetar nu med ytterligare omstruktureringar och nya ytor för expansion och samtidigt tittar vi på en modell för typarbetsplatser och logistik vid ombyggnad ”skräddarsytt” för hela koncernen.

FAKTA
Beställare: PwC
Byggår: 2010
Total storlek: ca 70 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin, Alessandro Cardinale
Handläggare: Pontus Öhman