Slipstenen

I Orsa i det natursköna Dalarna ritar vi ett äldreboende med 108 lägenheter. Den övergripande idén är arbeta i en liten och lågmäld skala som exteriört uppfattas som en oskiftad by. Boendet byggs i två våningar med en central del med en grönskande vinterträdgård och gemensamma utrymmen med utsikt över en stor damm. Lägenheterna grupperas kring små skyddade gårdar som de boende enkelt kan nå eller blicka ut över. Boendet, som byggs i trä, får inga korridorer utan miljön ska vara så hemlik som möjligt.

Plats: Orsa, Dalarna
Beställare: Orsa Lokaler
Byggår: 2022-
Total storlek: 8 500 kvm BTA
Ansvarig, handläggande:  Per Wåhlin, Johanna Tessell
Medverkande: Harald Kopf, Froste Nylander