Stenbocksväg

Vi gjorde detaljplanearbetet och programarbetet för ett studentområde i anslutning till regementsområdet i Falun.

Projektet ritades som ett modulprojekt där de olika lägenhetstyperna byggdes upp genom en kombination av olika plandelar.

Plats: Falun
Beställare: Kopparstaden
Byggår: 2013-2015
Storlek: ca 90 bostäder
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Katarina Grånäs
Medverkande: Johanna Tessell