Stockholm Quality Outlet

Wåhlin Arkitekter fick 2014 uppdraget att projektera arbetshandlingar för om- och tillbyggnad av Stockholm Quality Outlet i Barkarby, Järfälla. Ombyggnadsdelen av projektet omfattade rivning av samtliga ickebärande innerväggar och ytskikt, öppnande av passage in från den södra parkeringen in till gågatan i kärnan av anläggningen, nybyggnad av Kafélokalen i direkt anslutning till den nya passagen, ny lokallayout med hyresgästanpassning av alla butikslokaler, nya fasader med glaspartier och dörrpartier. Nytillskottet om ca 1420 kvm skapar tillsammans med den äldre byggnadskroppen en gågata mot vilken samtliga butikslokaler vetter. Miljön har utformats i New Englandstil med ljusa färgtoner och intimt gaturum. Projektet utfördes i nära samarbete med beställare och byggentreprenören i samverkansentreprenad.

Plats: Järfälla
Beställare: TRIUVA
Byggår: 2014-2016
Total storlek: Nybyggnad ca 1420 kvm, ombyggnad ca 3080 kvm
Ansvarig:  Per Wåhlin
Handläggande: Froste Nylander
Medverkande: Ninni Segerstedt Falewicz