Stora Långholmen

Sommarhus på Stora Långholmen.

Plats: Stora Långholmen
Beställare: Familjen Bodin
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin