Svanholmen

Som en del av Fokus Skärholmen i anslutning till Vårbergs sjukhem planerar Bolite knappt 400 bostäder samt tre parkeringsgarage med 138 p-platser. Bostäderna ligger naturnära, mindre än 500 meter från tunnelbanestationen. Systemhandling för totalentreprenad klar Q1 2022. Projektet uppförs i etapper med första byggstart planerad till 2023.

Beställare: BOLITE
Storlek på projektet: ca 400 bostäder
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Lotta Alm Westerberg
Medverkande:Nour Fansa
Projektet genomfört: 2018-2022