Svanholmen

I anslutning till Vårbergs sjukhem planerar Bolite knappt 400 bostäder, som en del av Fokus Skärholmen. Bostäderna ligger naturnära, mindre än 500 meter från tunnelbanestationen. Projektet uppförs i etapper med första byggstart planerad till 2020.

Plats: Vårberg
Beställare: Bolite
Byggår: start 2020
Storlek: ca 400 bostäder
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Medverkande: Freja Hillert