Tallbacksvägen

17-vånings bostadshus lokaliserat till ett högt beläget skogsområde i staden. Läget inne bland de höga tallarna är utgångspunkt för gestaltningskonceptet, Skogsljus, där byggnaden reser sig ur pelarsalen likt en jättelik stam i rosttrögt stål. Lägenheterna får utsikt över staden, dalgången och hoppbackarna. Husets indragna bottenvåning lyser och är tänkt att, för boende i området, fungera som en välkomnande och orienterande lykta under dygnets mörka timmar.

FAKTA
Beställare: Kopparstaden Ab
Total storlek: 5700 kvm Bta
Färdigställt: Entreprenör handlas upp 2013
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin/Jonas Björkman
Handläggande: Torbjörn Lundell
Medverkande: Elisabetta Gabrielli