Tebutik-Hötorgshallen

I samband med att vi ritade hela ombyggnationen av Hötorgshallen så ritade vi även inredningen till denna butik med tillhörande servering.

Plats: Stockholm
Beställare: Himalaya
Färdigställande: 2013
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Pontus Öhman
Medverkande: Johanna Tessell