Uppsala Centralstation

Uppsalas nya centralstation utgör navet inom planen för Uppsala Resecentrum som invigdes i december 2011. Uppdraget var att projektera en ny terminalbyggnad som svarar upp mot dagens behov för de ca: 67.000 resenärer som passerar stationen varje dag. Terminalbyggnaden innehåller kundservice och bil­jetthantering samt restauranger/café och butiker.

FAKTA
Beställare: Jernhusen AB
Byggstart: 2008
Storlek: ca 2400 kvm Bta
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Jonas Högberg
Medverkande: Pontus Öhman, Peter Jurmala, Johanna Tessell