Utsikten

Efter en inbjudan från Hus & Hem för att skapa en arkitektritad friggebod har arkitekterna Per Wåhlin och Alessandro Cardinale arbetat fram resultatet där en av de bärande idéerna var att få det lilla utrymmet att kännas större och att det skulle vara möjligt att ha olika varianter med samma konstruktion. Starka kulörer har använts till inredningen vilket förstärks av friggebodens avskalade yttryck. Tanken är att friggeboden ska kunna byggas ihop av gemene man. Konstruktionen har därför anpassats och tydliga ritningar finna att köpa av beställaren. Nu fortsätter arbetet att ta fram olika varianter av denna bod. Den rationella konstruktionen medger byten av material och variation av genomsiktlighet samtidigt som ursprungskonceptet är synligt.

Plats:
Beställare: Tidningen Hus&Hem
Byggår: 2005
Total storlek: 10 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande arkitekt: Alessandro Cardinale