Villa Björknäs

Vi hade de bästa möjliga förutsättningarna;
En entusiastisk, kunnig och engagerad kund parat med en svår och dramatiskt kuperad tomt i sydvästläge. Vi älskar svåra tomter och komplicerade förutsättningar som sätter vårt problemlösande på prov. Och vi lyckades med vad vi ville åstadkomma och hade lovat.

På tomten finns en enorm bergsrygg vars sten gav inspirationen till att låta byggnadens fasader präglas av materialens inneboende karaktärer; järn som rostar ojämnt, trä som grånar och visar kvistar och flisor och glasets blanka transparens. I detta fall har vi valt corténstål, lärkträ och planglas. Mellan de stående täta fasadpartierna öppnar sig våningshöga glaspartier. Fasadens vertikallitet kontrasterar skarpt mot byggnadens långa sträckning utefter den sex meter höga bergsryggen.

Bostadens rum vetter alla mot den soliga trädgården. Mot norr löper en korridor som följer terrängens lutning. Mot väster öppnar sig det inre i ett stort kombinerat kök och vardagsrum som avslutas mot en enorm terrass över ett dramatiskt stup.

Huset har en mängd intressanta specialritade detaljer däribland många formgivna i samarbete med Node ljusdesign, kreativ ljusplanering blir allt viktigare i alla våra objekt. Material och ljus är ofta något som tas för självklart, men noggranna materialval och en medveten ljussättning kan vara skillnaden mellan fiasko och succé, här blev det succé!

Plats: Björknäs
Beställare: Familjen Ramneskov
Byggår: 2007-2008
Total storlek: 200 Kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande: Alessandro Cardinale
Medverkande: Björn Bränngård, Jonas Högberg