Villa Blåmesen

Grundtanken vid skapandet av villa Blåmesen vara att spara all vegetation och undvika sprängning. Helst skulle huset lyftas dit med helikopter. Tomten är en kuperad och mycket vacker naturtomt med två bergsryggar ett tiotal meter från varandra med en två och en halv meter djup sänka emellan. Huset har placerats likt en bro på dessa ryggar så att bilplatser och passage till övre delen av tomten finns under huset. Tomten slutar mot norr och gatan och genom sin höga placering har solljus och skydd mot gatan kunnat fås. Mot gatan kragar huset ut över en slipad berghäll som avslutas mot en naturligt uppkommen damm. Det 170 kvadratmeter stora husets plan är bumerangformad och omfamnar trädgården. Större delen av den konkava delen mot den skyddade trädgården är uppglasad och släpper in solen. Fasaden mot gatan är täckt med antracitfärgade cementbaserade skivor.

”Detta är utan tvekan Strängnäs vackraste hus” säger vår överlyckliga kund.

FAKTA
Plats: Strängnäs
Beställare: Familjen Årehed Kågström
Byggår: 2008
Total storlek: 160 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggande arkitekt: Michael Englund
Medverkande arkitekt: Alessandro Cardinale