Villa Branten

Den inom modernismens ofta förekommande lådan används i Villa Branten för att ställa in ett inre landskap i form av lådor (våtrummen) som kombineras med halvplansförskjutningar (olika golvnivåer) i den öppna volymen som samtidigt är tydligt fokuserad och uppglasad mot utsikten i söder. Dess generella struktur har gjort det enkelt att bygga ut, vilket ytterligare förtydligar det som långsmal form som sluter sig mot norr och betonar utsikten. En ny del av vuxenparadis skapades för de nya ägarna. På entrévåningen ett elegant badrum-spa för att slappna av samt en generös walk-in closet. På andra våningen ett avskilt sovrum med utsikt. Tillbyggnaden kombineras med en genomtänkt landskapsplanering som kompletterar och länkar byggnaden till den karakteristiska tomten. Stödmurar leder till byggnaden och skapar plana ytor för lek och mys bland planteringar och växtlighet.

FAKTA
Plats: Lidingö
Beställare: Familjen Öster
Byggår: 1996
Total storlek: 170kvm Bta + 45 kvm tillbyggnad
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Alessandro Cardinale (tillbyggnad)