Villa Byggmästaren

Tomten är en högt belägen plats med stora ekar i sydvästsluttning. Detaljplanen medgav en mindre byggnadsarea med hög nockhöjd samt angav diffusa krav på anpassning till omgivande äldre bebyggelse. Huset har flera syften vid sidan av skapandet av ett trivsamt och praktiskt boende. Det är ett ”ekologiskt/sunt” alternativ till dagens symbolladdade ekobyggen, enkelt och ekonomiskt att producera med ny teknik, nära nog underhållsfritt, och det har ett maximalt inflöde av ljus samt en enkel och rättfram arkitektur. Byggnaden angörs från norr via hårdgjorda ytor av grus och antricitfärgade betongplattor. Ingreppen i den parkliknande terrängen är mycket få. Entréfasaden är sluten med en centralt placerad sex meter hög fönsterslits som markerar entré och trapphus. Huset består i plan av två förskjutna rektanglar. Trädgårdsfasaderna mot söder, med milsvid utsikt ända till Stockholms stadshus, består i huvudsak av glas och bottenvåningens fönsterdörrar öppnar sig mot ett trädäck som löper utmed hela fasaden. (Källa: arkitektur 5-1999, av Per Wåhlin)

FAKTA
Plats: Danderyd
Beställare: Familjen Wåhlin
Byggår: 1998-99
Total storlek: 200 kvm samt förråd
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin