Villa Enkärret

Sommarhus på Värmdö för en familj i tre generationer. Planlösningen är uppdelad i två separata hushåll, speglade i samma form utvändigt med varsin uteplats från de separata köken, men också en gemensam uteplats mellan de båda huskropparna. Ytorna invändigt är olika och antal rum till varje hushåll varierar. Då huskroppen ändå är sammansatt skapar den dock en flexibel användning för antal sovrum som kan omfördelas till båda sidor beroende på behov.

Tomten ligger högt upp med fri sikt över Mälaren och omliggande öar och fastland. Det är mycket träd och vegetation på platsen vilket också speglar de naturliga materialvalen som tilldelades huset. Utvändigt används träpanel som fasadmaterial men också terrassen som omger byggnaden är gjord i trä. Invändigt används natursten och kålmårdsmarmor med undantag för trägolv.

Båda sidor samnyttjar baksidan av huset med en fantastisk pool som blickar ut över Mälaren.

Plats: Värmdö
Beställare: Privat
Byggår: 2017-2018
Total storlek: 260 kvm
Ansvarig:  Per Wåhlin
Handläggande: Johanna Tessell
Medverkande: Luca Ginoulhiac, Tomas Engblom