Villa Kummeln

Tomten är belägen på Lidingös högsta punkt och kunden ville i första hand komma åt den fantastiska utsikten över havsviken. De till synes enkla och minimalistiska huskropparna är i själva verket ett stycke tämligen avancerad ingenjörskonst byggt med en betongkärna och stålstomme som klarar de stora spännvidderna vid de kraftigt utskjutande delarna. Vi har också lagt stor omsorg vid detaljerna för att anslutningar mellan material och ytor skall samverka till en volymmässig helhet med där vi medvetet förstärkt det kubistiska formatet.

FAKTA
Plats: Lidingö
Beställare: Familjen Örtegren
Byggår: 2005-06
Total storlek: 200 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Alessandro Cardinale och Michael Englund