Villa Lammskär

En befintlig byggnad på toppen av ön Lammskär byggdes om och till för att accentuera terrängens höjdförhållanden och skapa skyddade ytterrum. Villans inre dramatiserades som ett landskap med tre olika nivåer. Höjdskillnader har därmed fått vara en del av boendet på denna vackra plats i skärgården som givit möjlighet att låta byggnaden smälta in på ett naturligt sätt med träpanel och den svagt bergsgrå kulören som kommer att förändras med tiden.

FAKTA
Plats: Sankt Annas skärgård
Beställare: Familjen Karlberg
Byggår: 2000
Total storlek: 110 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin